Välkomna till en värld fylld av ost och delikatesser

Franchise

Ett ömsesidigt förtroende

Franchising innebär att någon som har ett framgångsrikt koncept kan låta andra få ta del av det vinnande konceptet. För att få använda konceptet i sin egen verksamhet, betalar franchisetagaren en avgift till franchisegivaren, med andra ord är franchising en sorts säljrätt. Franchising kan i princip implementeras i varje bransch där försäljning av varor eller tjänster förekommer.

Franchising innebär ett nära samarbete mellan två parter som har för avsikt att göra affärer och få en vinst. Därför är ett ömsesidigt förtroende högst nödvändigt. Franchisegivaren och franchisetagaren måste kunna lita på varandra. Om en franchisetagare inte sköter sin del av verksamheten är inte detta bara en dålig affär för franchisegivaren utan innebär även ett hot mot hela kedjan. Franchisetagaren måste i sin tur kunna lita på franchisegivaren. Utan grundläggande tillit är det i princip omöjligt att driva en rörelse med motivation och entusiasm.

Är du redo för en gastronomisk värld?

då kanske du är den vi söker!

Fördelen med franchising

I en franchisekedja delar man på de olika arbetsuppgifterna. Franchisegivaren sköter saker centralt som resulterar i fördelar genom hela kedjan. Marknadsföring, sortimentutveckling, inköp och datautveckling, är bra exempel på vad en skicklig franchisegivare bör sköta. Franchisetagaren kan då fokusera på sin primära uppgift som är försäljning. 

Resultatet av detta blir ofta lönsamma och välmående företag som tenderar att  vinna viktiga konkurrensfördelar.

En långsiktig satsning

Många människor drömmer om att starta eget. Det är dock viktigt att du från början har realistiska förväntningar och mål. I de flesta fall handlar inte företagande om att tjäna stora pengar snabbt och kortsiktigt. En franchisetagare måste vara beredd på att jobba hårt i början och ha ett långsiktigt mål, om detta görs så finns det stora möjligheter att lyckas, både när det gäller att säkerställa en löpande god ersättning men också ett värdefullt företag. 

Fördelar:

  • Du får möjlighet att arbeta med ett starkt varumärke och välbeprövat koncept.
  • Du kan fritt bestämma dina egna mål.
  • Du får ett omväxlande arbete.
  • Du har chans att tjäna mer pengar jämfört med om du är anställd.
  • Du knyter många nya betydande kontakter samt får ny kunskap och nya erfarenheter.

Nackdelar:

  • Du måste arbeta mycket hårt (åtminstone de första åren)!
  • Du tar ekonomiska risker. Du binder eget och eventuellt lånat kapital i verksamheten.
  • Du tar ett stort ansvar och får ofta fatta beslut som är viktiga för andra människor.
  • Du kan få råd från en stor mängd personer men du måste alltid vara beredd att själv ta ansvar för de beslut som du fattar.

Väg för och nackdelar bara du som vet vad som är rätt för just dig själv.

Intresseanmälan